Pachtzaken

Veel agrarische bedrijven worden geheel of deels verpacht. Kennis van de relevante wetsartikelen inzake pacht is dan ook erg belangrijk om deze ondernemers te adviseren omtrent Pachtkwesties.

Van Pijkeren Makelaardij kan u bijstaan in gesprekken met de verpachter in kwesties als aankoop pachtgrond, stallenbouw op pachtgrond, uitbreiding pachtareaal, ontpachting, bedrijfsverplaatsing, etc. Door de juiste ondersteuning en een goede voorbereiding verlopen de gesprekken met de verpachter of de rentmeester voortvarender en hebt u een grotere kans op het gewenste resultaat.