Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waarnaar verwezen wordt, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit van Pijkeren Makelaardij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Van Pijkeren makelaardij acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de van Pijkeren Makelaardij site gelinkte site.

Privacy Statement
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van van Pijkeren makelaardij is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.