Aan- en verkoop

De meeste mensen zijn niet regelmatig bezig met de aan- en verkoop van onroerende zaken Het is ook niet iets wat van de één op de andere dag opkomt. Vaak wordt er lang over nagedacht. Naast de grote financiële en fiscale consequenties, dienen de emotionele aspecten van aan- en verkoop ook niet te veronachtzaamd te worden. Met name verkoop grijpt vaak diep in het privé leven van ondernemers..

Het mag dan ook duidelijk zijn dat een ingrijpende beslissing van aan- en verkoop van onroerend goed grondig moet worden voorbereid.

Zowel bij verkoop als aankoop van onroerende zaken dienen de volgende zaken vooraf gedegen worden onderzocht:

  • de milieuvergunning
  • het bestemmingsplan
  • ecologische hoofdstructuur
  • reconstructieplannen
  • structuurvisies
  • productierechten
  • fiscale problematiek
  • etc

Kortom: aan- en verkoop vergt maatwerk. We brengen de diverse zaken in beeld zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen. Van Pijkeren Makelaardij voegt iets toe ten einde de aan- en verkoop tot een succes te brengen.